ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja intresset för bluesmusik i Sverige. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att dela ut ett ”Pris till Minne av Bluesmannen Sven Zetterberg” till en person, ett band, eller en organisation som på ett framstående sätt verkat för och främjat bluesmusik i Sverge. Stitelsens kapital ska förvaltas tryggt och inkomstbringande i syfte att öka tillgångarnas värde, dock inte genom att bedriva affärsverksamhet. Medel för utdelning av Pris till Minne av Bluesmannen Sven Zetterberg får endast tas från avkastning av stiftelsekapital. Gåvor och behållning av konserter till Sven Zetterbergs minne får tillföras stiftelsen. Stiftelsen har rätt att ta emot donationer och testamenterat kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sven Zetterberggs Bluesstiftelse
Organisationsnummer:802480-9868
Adress:
  • Magnus Calais
  • Larsbergsvägen 39, 4tr
  • 181 38 Lidingö
Telefonnummer:070-739 00 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS