ÄNDAMÅL

Att stödja vetenskaplig forskning och utbildning av landsgagnelig innebörd, varvid företrädesvis de ekonomiska och rättsvetenskapliga ämnena ska komma i fråga. Syftet ska tillgodoses genom att ur den löpande avkastning som förmögenheten genererar årligen utge bidrag till forskare och studeranden eller anslag till lärosäten och sammanslutningar som bedriver sådan forskning och utbildning. Utom riket bosatta personer får inte tillgodoses, inte heller utländska lärosäten och sammanslutningar. Styrelsen får besluta om att ge bidrag enligt första stycket även ur avkastning i form av realiserade kapitalvinster, förutsatt dock att marknadsvärdet på förmögenheten inte därmed nedgår under det ursprungligen tillskjutna kapitalet efter justering för inträffad förändring i penningvärdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sven Stenbäcks Stiftelse
Organisationsnummer:802481-6947
Adress:
  • Wistrand Advokatbyrå
  • Box 7543
  • 103 93 Stockholm
Telefonnummer:08-50720000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS