ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att A) främja ungdomars utbildning i konstnärliga ämnen genom utdelning av stipendier, främst såvitt avser utbildning i målning och trägrafik, speciellt med inriktning på bokillustration, B) förvalta, vårda och i drift hålla Ljungbergmuséet i Ljungby kommun, C) i Ljungbergmuséet i Ljungby hålla av Sven Ljungberg och Ann Margret Dahlquist-Ljungberg framställda konstnärliga verk samlade och visa dem för allmänheten, D) i undervisande syfte och med användande av konstverken, övriga samlingar i Ljungbergmuséet och annan till stiftelsen donerad egendom anordna utställningar, som dokumenterar 1) Ljungby kommuns utveckling, 2) konstnärliga tekniker såsom framställning av gravyrstockar och framställning av bokillustrationer, samt 3) speciella delar av konstnärernas produktion, t ex nobeldiplom. E) Understödja vetenskaplig forskning med anknytning till Sven Ljungbergs och Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs konstnärliga gärning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse
Organisationsnummer:929000-9613
Adress:
  • Strandgatan 5
  • 341 44 Ljungby
Telefonnummer:0372-620 36
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS