ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan 10 % av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, ska resterande avkastning av huvudmannen eller därför delegerad nämnd delas ut enligt följande: 40 % till stpendier till de tre till fem bästa eleverna i sista årskursen på Ängelholms Gymnasieskolas Tekniska program eller motsvarande. Vid urvalet ska såväl betyg som andra meriter och övriga omständigheter beaktas. 30 % till elever vid ovan nämnda program och årskurs för studiebesök/besök eller övriga kontakter utanför skolan. 30 % till fortbildning av lärare på Teknikprogrammet eller till programspecifikt material till nämnda lärare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sven, Karin och Per Marcussons stiftelse
Organisationsnummer:802477-8840
Adress:
  • Ängelholms kommun
  • Östra vägen 2
  • 262 80 Ängelholm
Telefonnummer:0431-87 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS