ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till syfte att företräda konstnären Sven Inge och hans konst. Stiftelsen skall därvid befrämja att Sven Inges konst sprids till olika museer liksom stiftelsen skall befrämja upprättandet av ett Sven Inge Museum. Stiftelsen skall också bistå akademiska forskningsprojekt som involverar Sven Inges konstnärsgärning liksom kunna utdela stipendier till nyskapande konst i Sven Inges anda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sven Inges stiftelse för nyskapande konst
Organisationsnummer:802426-0567
Adress:
  • Lars Lindman-Backius
  • Vännerberga Ängsbacken Nedre
  • 614 92 Söderköping
Telefonnummer:0708-287469
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS