ÄNDAMÅL

Syftet är att främja litterär vetenskap och forskning, i synnerhet beträffande förståelsen av litteraturen som konst. Stipendium eller pris skall utdelas till en person som meriterat sig i ovan angiven anda. Personer som skrivit artiklar, essäer eller böcker enligt ovan på ett stimulerande sätt är lämpliga som pristagare men gruppen av kandidater kan vidgas. Personer som arbetar för att vidmakthålla och levandegöra vår bildningstradition, exempelvis akademiska lärare och folkbildare, kan sålunda också komma ifråga. Inkomster kan föras över till stipendiekontot under högst tre år för att bilda ett större stipendium. (Så länge donatorn är i livet skall influtna medel i sin helhet överföras till investeringskontot.) Minst var tredje gång priset utdelas skall det ha småländsk anknytning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sven Fagerbergs Stiftelse
Organisationsnummer:829502-6465
Adress:
  • Växjö universitet
  • 351 95 VÄXJÖ
Telefonnummer:0470-70 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS