ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas till allmänt nyttiga inrättningar, stiftelser eller anläggningar inom Norrköpings stad och dess nuvarande eller blivande område. Varjämte förbehålles, att staden för all framtid ombesörjer och bekostar underhåll och vård i städat skick av Sven Crhistian Mobeck och hans systers gravplatser å stadens kyrkogård. Stiftelsens kapital får icke under någon förevändning förminskas eller, vare sig i sin helhet eller till någon del, användas, utan endast avkastningen därav ochdenna avkastning med all därå under sex års tid fallande ränta, ej förr än vid utgången av vart sjätte år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sven Christian Mobecks stiftelse
Organisationsnummer:825003-2862
Adress:
  • Internbanken
  • 601 81 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-151042
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 261 628 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS