ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall äga och förvalta fastigheten Bengtsarvet 168:2 omfattande 14.380 kvm, med tillhörande byggnader, vilken fastighet Svea och Karl Lärka genom gåvobrev daterat 1977-11-04 överlåtit till Svea och Karl Lärkas stiftelse Stiftelsens uppgift är att verka för att ifrågavarande fastighet utnyttjas till nytta och gagn för natur-och kulturminnesvården i Dalarna liksom för folkbildningen samt att upplåta ifrågavarande fastighet till personer och organisationer verksamma inom ovan nämndaområden, vilka önskar vistas i Mora för utövande av sin verksamhet. Upplåtelseperioden är maximerad till högst tre månader per år i varje särskilt fall.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svea och Karl Lärkas stiftelse
Organisationsnummer:884402-0530
Adress:
  • Mora Kulturförvaltning
  • Box 319
  • 792 25 MORA
Telefonnummer:0250-267 66
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:317 011 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS