ÄNDAMÅL

Efter vi bådas bortgång skall hela vår kvarlåtenskap såväl lös som fast egendom tillfalla Håbols Kyrkliga församling med full äganderätt och förvalltas av kyrkorådet eller därmed jämställd förvaltning, avkastningen skall varje år föras till den stat som görs upp av det förvalltande organ ansvarar för Kyrkan å kyrkogårdens underhåll, skulle det i framgiden bli någon sammanslagning av Kyrka å kyrkogård till större förvalltningsenheter är det vår önskan att det är de som och är mantalsskrivna inom det nuvarande Håbols gräns och som enligt lag skall betala kyrkoskatt skall få skattelindring genom denna avkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svea och Bror Janssons stiftelse
Organisationsnummer:855900-8985
Adress:
  • Torgny Arvidsson
  • Lund 110
  • 668 91 ED
Telefonnummer:0534-26056
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS