ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom Järbo, Ovansjö och Ockelbo kommuner eller någon eller några av dessa kommuner tillskapa och vidmakthålla skogsområden, vilka skall för framtiden brukas enligt följande principer. Röjningar och gallringar skall ske med måttlig styrka och med syfte att i första hand skapa kvalitetsproduktion. Genomhuggningar i tallskog av hög ålder skall tillåtas. Skogen slutavverkas först då det från skadesynpunkt kan anses motiverat. Särskilda huggningar, som kan försköna landskapsbilden, kan tillåtas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svea Janssons Skogsstiftelse
Organisationsnummer:885000-4394
Adress:
  • Urban Larsson
  • Berga 8201
  • 821 98 RENGSJÖ
Telefonnummer:070-603 97 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 987 454 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS