ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bereda sjuka, handikappade eller mindre bemedlade barn, företrädesvis från Färgelanda kommun tillfälle till vistelse på landet eller på annat sätt få möjlighet till avkopplande eller stärkande aktiviteter. Detta skall ske genom penningbidrag till enskild eller till statlig, landstings, kommunal, kyrklig verksamhet eller till verksamhet bedriven av ideella organisationer. För utdelning får användas dels den årliga direktavkastningen av stiftelsens tillgångar, dels realisationsvinster som kan uppkomma vid omsättning av stiftelsens finansiella tillgångar i den mån de inte behövs för att trygga realvärdet av tillgångarna. Av den totala årliga avkastningen skall dock alltid minst tio procent läggas till det bundna kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svea Gunborg Johanssons stiftelse för sjuka, handikappade eller mindre bemedlade barn
Organisationsnummer:862500-7318
Adress:
  • Andreas Widekärr
  • Centrumvägen 14
  • 458 30 Färgelanda
Telefonnummer:0733-641117
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:602 753 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS