ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja teaterverksamhet, såsom exempelvis att stödja teaterprojekt, barnteater, fria teatergrupper och amatörteater. Stiftelsen kan även tillhandahålla lokaler för teaterverksamhet, till låg eller ingen hyra. Främjandet av Stiftelsens ändamål kan ske såväl genom egen verksamhet, såsom genom att utge kontanta bidrag och stipendier till teatergrupper och skådespelare, som genom bidrag till annan allmännyttig organisation, med likvärdigt ändamål [..] För uppfyllande av stiftelsens ändamål får tas i anspråk såväl avkastningen av stiftelsens medel som stiftelsens kapital. Styrelsen får dock inte förbruka stiftelsens kapital med mindre än att varaktighetskravet är uppfyllt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svante Bergströms Teaterstiftelse
Organisationsnummer:802478-2016
Adress:
  • Svante Bergström
  • Birger Jarlsgatan 69
  • 113 56 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS