ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja utbildning, kultur, vetenskaplig forskning och politisk verksamhet. Stiftelsen ska lämna stöd till fysiska och juridiska personer som kan antas bidra till eller har bidragit till främjande av ändamålet, exempelvis genom journalistiska alster. Under de första fem åren får Stiftelsen inte dela ut mer än hälften av det avskilda beloppet. Stiftelsen ska sträva efter att varje år dela ut all avkastning som tillkommer Stiftelsen. Såväl avkastning på Stiftelsens tillgångar som dess kapital och influtna medel får användas till främjande av Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Susanne Hobohms stiftelse för utbildning, kultur och forskning
Organisationsnummer:802480-5411
Adress:
  • Äppelviksvägen 31
  • 167 53 Bromma
Telefonnummer:706359219
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS