ÄNDAMÅL

Fondens behållna årsafkastning skall allt efter dess blifvande storlek m.m. tilldelas någon eller några från Tekniska Högskolan afgångne eller afgående elever, som utmärkt sig för rena seder, redbarhet och kunskaper och genom studier, resor eller praktisk verksamhet önska i främmande land föröka sina insigter samt skriftligen förbinda sig att inom viss af Styrelsen bestämd tid, som dock icke utan synnerliga skäl må öfverstiga Fem (5) år, inom Sverige med allvar egna sig åt något yrke, som har till ändamål att framställa egentliga industrialster, helst sådana, som förut icke, eller i en för vårt lands behof otillräcklig omfattning, eller på någon mindre fulländad metod här tillverkats.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Styffes Stiftelse
Organisationsnummer:802405-5678
Adress:
  • KTH
  • TR1/GVS/RSO/Stiftelser
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS