ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utan vinstsyfte dels främja till Kalmar Nation i Uppsala hörande ungdoms vård och fostran, dels äga och förvalta fastigheter å tomtmark inom Uppsala kommun i avsikt att anskaffa bostäder åt studerande i Uppsala, i första hand med företräde för medlemmar av Kalmar nation, eller att främja annat jämförligt ändamål inom ramen för stiftelsens stadgar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Studentbostadsstiftelsen Rackarnäbbet
Organisationsnummer:817601-3244
Adress:
  • Kalmar nation
  • Svartmangatan 3
  • 753 12 UPPSALA
Telefonnummer:070-6626763
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS