ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och fostran av barn samt att lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning. I första hand skall stiftelsens ändamål förverkligas därigenom att stiftelsen understöder Rudolf Steinerskolan i Norrköping eller annan skolverksamhet bedriven enligt liknande riktlinjer, och främst på sådant sätt att lämpliga undervisningslokaler utan vinstsyfte ställas till förfogande för vederbörande utövare av skolverksamheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ståthöga -Rudolf Steinerskolans i Norrköping Byggnadsstiftelse
Organisationsnummer:825001-7160
Adress:
  • Box 748
  • 601 16 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-182118
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 760 439 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS