ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att dela ut periodiska understöd till Per-Johan och Ulrica Stenstrand och deras efterkommande samt att lämna bidrag till kristna församlingar och kristen verksamhet i Sverige och utlandet.Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet. Stiftelsen skall inledningsvis förvalta ett avtal med Markets Unlocked regents Limited – ett bolag registrerat på Jersey.Vinster får fonderas. Såvaäl avkastning som kapital får förbrukas.Beträffande ovan nämnda periodiska understöd gäller följande. Efter det att såväl Per-Johan som Ulrica Stenstrand har dött skall periodiska understöd lämnas endast i mån av behov av vård, utbildning eller liknande behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stonebeach Stiftelsen
Organisationsnummer:802424-7168
Adress:
  • Per-Johan Stenstrand
  • Lärlingsgatan 8
  • 722 20 VÄSTERÅS
Telefonnummer:0730-445280
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:365 237 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS