ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvalta och underhålla de inventarier, som upptagits i förteckning i syfte att för framtiden bibehålla dessa på Stola och i viss utsträckning göra dem tillgängliga för allmänheten ävensom att i den mån medel därtill kan ställas till förfogande bidraga till underhållet av de delar av fastighetens huvudbyggnad, som genom beslut 1966 06 29 förklarats som byggnadsminne eller som kan komma att byggnadsminnesförklaras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stolastiftelsen
Organisationsnummer:869001-0130
Adress:
  • Strö Stola herrgård
  • 531 98 Lidköping
Telefonnummer:0510-18030
E-post:stola@lidkoping.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:534 867 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS