ÄNDAMÅL

Av årsavkastningen skall 20% kapitaliseras. Avkastningen skall – efter ovannämnda avdrag – användas till förmån för eleverna vid Frans Schartaus gymnasium, varvid medel till följande ändamål skall ifrågakomma: A) idrott och övrig föreningsverksamhet b) studie – och idrottsresor c) utflykter d) elevernas allmänna fritidssysselsättning samt e) i särskilt angelägna fall, stipendier åt behövande elever. Beslut om fördelningen av fondens avkastning fattas av rektor och lärarkollegiet efter samråd med elevrådet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stockholms Stads Handelsgymnasiums Legatstiftelse
Organisationsnummer:802405-1156
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7859000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS