ÄNDAMÅL

Stiftelsen, som är en sammanslutning, tillkommen för att förverkliga konstnärliga och kulturella syften, har till ändamålatt äga och förvalta Konserthuset, innebärande jämväl rätt att inteckna Stiftelsens fasta egendomatt driva en aktiv musikverksamhet genom attge konserter samt för nämnda ändamål upprätthålla och underhålla en fast orkester i Stockholm, kallad Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholmi mån av resurser aktivt verka för andra aktiviteter som direkt eller indirekt befrämjar musikintresset och ökar musikutbudetatt medelst de donations- och andra medel, varöver Stiftelsen förfogar, till annan lämna bidrag till genomförandet av sådana musikaliska projekt som Stiftelsens styrelse finner vara i behov av dylikt stöd och som förverkligar de konstnärliga och kulturella syften Stiftelsen har att tillgodose.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stockholms Konserthusstiftelse
Organisationsnummer:802001-8266
Adress:
  • Box 7083
  • 103 87 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7860200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS