ÄNDAMÅL

Stockholms kommuns arbetstagares understödsfond har till ändamål att bereda understöd åt efterlevande efter sådan arbetstagare hos kommunen som vid tiden för dödfallet enligt för honom gällande pensionsbestämmelser ägt uppbära pension från kommunen eller skolat äga vid avgång genast uppbära sådan pension.Fonden kan också bereda understöd åt efterlevande efter sådan arbetstagare hos Stockholms läns landsting, som den 1 januari 1971 övergått från anställning hos Stockholms kommun till anställning hos landstinget och som vid tiden för dödsfallet enligt för honom gällande pensionsbestämmelser ägt uppbära pension från landstinget eller skolat vid avgång genast uppbära sådan pension.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stockholms Kommuns arbetstagares understödsstiftelse
Organisationsnummer:802405-2667
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS