ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att inom föreningens verksamhetsområde, med medel som överlämnats av föreningen eller andra, hjälpa döva personer och verka för rehabilitering och utbildning av döva barn, ungdomar och vuxna. Ändamålet tillgodoses genom bidrag till behövande döva, till vetenskaplig forskning samt till vidareutbildning av personer som arbetar för döva. Bidrag kan beviljas person, institution, förening eller annan som använder bidraget för nämnda ändamål. Stiftelsen får i egen regi icke bedriva någon verksamhet av angivet slag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stockholms Dövas Förenings Stiftelse för Gåvomedel
Organisationsnummer:802403-3725
Adress:
  • Palmfeltsvägen 13 b
  • 121 62 JOHANNESHOV
Telefonnummer:08-249190
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:757 204 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS