ÄNDAMÅL

Stiftelsen är till för studenter som genomgår barnmorskeutbildning i Stockholms län.Ändamålet med stiftelsen är att- studenterna skall beredas tillfälle till rekreation- studenterna skall kunna göra studieresor och – anordna för studenterna gemensamma sammankomster och kulturaktiviteter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stockholms barnmorskestudenters stiftelse
Organisationsnummer:802000-2641
Adress:
  • Karolinska Institutet Stiftelseförvaltningen
  • 171 77 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-524860000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS