ÄNDAMÅL

Ändamålet är att främja Stockholms Armélottakårs utbildning av lottor och andra denna kårs försvarsbefrämjande uppgifter i totalförsvaret. Stiftelsen har därvid att förvalta i § 1 omnämnt kapital samt andra tillgångar, som må tillföras stiftelsen.úû

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stockholms armélottakårs Fondstiftelse Valfisken
Organisationsnummer:802009-9100
Adress:
  • Drottning Victorias Örlogshem
  • Teatergatan 3
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-6946024
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS