ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning inom den grafiska branschen genom utdelandet av stipendier. Till stipendiat skall utses lämplig person, som antingen är knuten till någon av landets yrkesskolor för utbildning inom tryckeriyrket eller reproduktionstekniken eller utbildas att meddela undervisning i sådan skola, eller person, som erhållit i uppdrag att verkställa utredning eller bedriva studier till fromma för yrkesutbildningen inom respektive yrken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stipendiestiftelsen för grafiska yrkeslärare
Organisationsnummer:802007-7072
Adress:
  • Arbio AB
  • Box 55525
  • 10204 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7626800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 218 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS