ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av fondens årliga nettoavkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Beslut om utdelning av medel ur fonden fattas av sjukvårdsdistriktets direktion efter förslag av klinikchef, avdelningsföreståndare eller kurator inom sjukvårdsdistriktet. Fonden är avsedd för patienter med långvarig sjukdom som tillhör Ystads sjukvårdsdistrikt. Avkastningen ska användas för att täcka kostnad för konvalescent- och eftervård samt rekreationsresor eller till utrustning i hemmet som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta. Utdelning får endast ske för sådana ändamål som ej tillgodoses genom utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stina Ahlströms fond
Organisationsnummer:848000-8633
Adress:
  • Region Skåne, Regionstyrelsen
  • 291 89 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS