ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska använda nettot av den löpande avkastningen på sin förmögenhet till minst ett och högst tre årliga priser till uppmärksammandet av upptäckter eller innovationer till nytta för individen inom naturvetenskapens eller matematikens område. Priset kan tilldelas enskild forskare från hela världen. Kapitalisering av den löpande avkastningen får ske med högst 10 % av nettot för ett enskilt år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stig-Olof Walléns stiftelse för mänsklighetens fromma
Organisationsnummer:802480-9512
Adress:
  • Kungl. Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 Stockholm
Telefonnummer:08-673 97 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS