ÄNDAMÅL

Att stödja vetenskaplig verksamhet vid Uppsala universitets zoologiska institution.För detta ändamål skall stiftelsen vid sidan om de möjligheter som eljest ställs till forskningens förfogande:understödja vetenskaplig publikationsverksamhet vid Institutionen genom bidrag till iordningställandet av manuskript i tryckfärdigt skick, översättning, språkgranskning m m,främja vetenskapliga undersökningar vid Zoologiska institutionen,inom ramen för stiftelsens ändamål anordna föreläsningar och sammankomster mellan forskare,samt i övrigt främja verksamheten vid Institutionen och Institutionens kontakter med inhemsk och utländsk zoologisk forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Zoologisk forskning
Organisationsnummer:817601-1511
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS