ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är inrättande av stipendier för tvenne medellösa men flitiga och skickliga studerande vid Kungl. Akademien i Lund. Årliga räntan delas lika till tvenne stipendier, en i teologiska vetenskaperna, och den andra i de kunskapsgrenar, ur vilka ynglingar som vilja ingå antingen i ”Konungens Cancellie”, eller i Hovrätterna efter författningarna böra examineras, och komma stipendiaterna att behålla stipendierna i tre års tid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Zibetska stipendiefonden
Organisationsnummer:802479-7840
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseförvaltning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS