ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, till förmån för barn och ungdomar bosatta i Eskilstuna och Strängnäs kommuner, främja och stödja utbildning, undervisning, kyrklig barn- och ungdomsverksamhet samt annan barn- och ungdomsverksamhet inom musik, sång, litteratur, konst och andra kulturella områden. Stiftelsen får tillgodose sitt ändamål bl a genom att utge bidrag och stipendier till barn och ungdomar bosatta i Eskilstuna och Strängnäs kommuner samt genom att utge bidrag, forsknings- och utbildningsanslag till verksamheter/aktiviteter, exempelvis undervisning, forskning, utbildning, som bedrivs/anordnas av Svenska kyrkan, svenskt utbildningsväsende och andra organisationer i Sverige till förmån för barn och ungdomar bosatta i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Stiftelsen får också genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändmål, exempelvis genom att anordna eller stödja föreläsningar, seminarier, konserter, musikcaféer och liknande samt andra därmed sammanhängande verksamheter och aktiviteter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Zandra Perrault Minnesfond
Organisationsnummer:802425-5112
Adress:
  • Baseko AB
  • Torestavägen 2
  • 632 39 Eskilstuna
Telefonnummer:070-2480774
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS