ÄNDAMÅL

Sedan alla förestående dispositioner blifvit fullgjorda samt alla kostnader för boets utredande blifvit guldna, skall, om öfverskott finnes, detta öfverlämnas till Konungens Befallningshavande i Stockholms län för att förvaltas af och under öfverinseende chefen för länsskattemyndigheten, biträdande länsskattechefen, kronodirektören och till tjensteår äldste Kronofogde inom länet. Årliga räntan af kapitalet skall i större eller mindre poster användas till hjelp och understöd vid förefallande behof såsom genom sjukdom, dödsfall m m åt Kronofogdar, fögderichefer och kronofogdesekreterare inom länet samt deras enkor och oförsörjda barn allt efter samfäldt beslut utaf förenämnda Herrar förvaltare..

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Z Blomquists fond
Organisationsnummer:802403-7460
Adress:
  • Skatteverket, administrativa avd. Användarstöd
  • 17194 SOLNA
Telefonnummer:010-5734357
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:136 602 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS