ÄNDAMÅL

Främja verksamhet som bevarar, utvecklar och synliggör den kultur- och gruvhistoriska miljlö som utgörs av Ytterby Gruvas ovan- och underjordiska anläggningar. Stiftelsens ändamål kan främjas genom att; a) Upprätta kontakter med universitet, andra forskningsinstitutioner och forskare i Sverige och internationellt för att främja forskning, utbildning och undervisning inom områden som har anknytning till stiftelsens ändamål. b) Tillse att information om forskning och utveckling i samband med projekt som utförs i gruvan sprids. c) Kontakta samarbetspartners, såväl svenska som internationella, för att informera om Ytterby Gruva. d) I mån av resurser utge stipendier till skolelever, studenter, forskare och andra, vars arbeten är till nytta för Stiftelsens ändamål. Dock ska utgivna stipendier utgöra högst fem procent av det årligen fastställda belopp, som får tas i anspråk för tillgodoseende av stiftelsens ändamål. Beslut om anslag kan fattas av styrelsen efter ansökan eller genom självständigt beslut utan föregående ansökan. För uppfyllande av stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag för kostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar. Stiftelsen får därutöver använda stiftelsens kapital, dock med baktande av stiftelselagens krav på varaktighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ytterby Gruva
Organisationsnummer:802481-0916
Adress:
  • Kviman
  • Karlsuddsvägen 24 B
  • 185 93 Vaxholm
Telefonnummer:0705-94 01 93
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS