ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att – främja bevarande och lämplig användning av Ystegården i Hillsta, dess gårdsmiljö, byggnader och samlingar och minnen – att främja och utöva kulturhistorisk tillsyn över gårdens bevarand och de verksamheter som där bedrivs, samt att – främja vetenskaplig forskning med utgångpunkt i gården, dess historia och samlingar och i andra hand Forsa socken och Hälsingland För att fullfölja detta ändamål skall stiftelsen äga och förvalta den egendom som anges nedan. Stiftelsens tillgångar skall bestå av den samling kulturhistoriskt intressanta föremål som finns på Ystegården i Hillsta samt aktier i Hillsta Gård Aktiebolag. Tillgångarna skall vidare bestå av medel och annan egendom som genom stiftelsens verksamhet eller på annat sätt tillförs stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ystegårn i Hillsta
Organisationsnummer:887501-4071
Adress:
  • Carina Rist
  • Kålhagsgatan 1 A
  • 824 52 HUDIKSVALL
Telefonnummer:0650-322 23
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 736 250 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS