ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att tillhandahålla olika trivselanordningar (såsom tidningar, spel, hobbyutrustning) vid värnpliktsutbildningen på Revingehed och i Ystad. Stiftelsen kan vidare genom att anordna andaktsstunder, gudstjänster, föredrag, sång- och musikstunder, kamratlig samvaro o dyl vara de värnpliktiga m fl en hjälp till etisk-religiös och kulturell fostran.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ystads Soldathem
Organisationsnummer:848000-5530
Adress:
  • Susanne Keyser, Ystads Församling
  • Box 74
  • 271 22 YSTAD
Telefonnummer:0411-692 06
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS