ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta, vårda och ställa ut delar av Armémusei samlingar av militär materiel, uniformer mm, som har samband med Ystads militära historia. Främst från dragon och luftvärnsepokerna. Inriktningen skall vara militärhistorisk och i första hand bevara och för allmänheten öppet visa den verksamhet, som bedrivits och den materiel, som använts vid regementerna i Ystad. Stiftelsen skall kunna inköpa och som gåva mottaga föremål av intresse för verksamheten. Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet i nära samarbete med Armémuseum och Ystads kommun och dess museer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ystads Militärmuseum
Organisationsnummer:848001-1587
Adress:
  • Nils Ahlins gata 19
  • 271 37 Ystad
Telefonnummer:070-592 43 38
E-post:event @ymhm.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS