ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja utveckling och tillkomst av film och rörlig bild inom Ystad-Österlenområdet. Genom sin verksamhet har stiftelsen att skapa lokalt engagemang för en levande och bred filmkultur och filmproduktion av hög kvalitet, säkerställa långsiktig inspelning av långfilm, skapa förutsättningar för utblidning, forskning och utveckling inom filmkonst och nya filmmedia, ingå samarbete med andra intressenter i filmbranschen, genomföra och delta i evenemang som uppmärksammar och marknadsför Ystad-Österlen som en framstående filmregion även i internationellt perspektiv, samt i övrigt verka för filmkonstens och filmkulturens utveckling och spridning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ystad-Österlen filmfond
Organisationsnummer:802426-6994
Adress:
  • Österports torg 2
  • 271 80 Ystad
Telefonnummer:0411-57 70 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS