ÄNDAMÅL

Av stiftelsens avkastning skall 10% årligen läggas till kapitalet. 40% må av Kåren disponeras såsom bidrag till representationskostnader, särskilt då det gäller främmande gäster (ej egna professorer eller vid studieresor). Som villkor härför är att vid Kårens största årliga festlighet skall utbringas en skål för ”Den gamle chalmeristen”, därvid symboliserande det goda kamratskapet och sammanhållningen mellan chalmerister av olika generationer. 50% användes till ett stipendium åt en teknolog som, dels varit en god kamrat, dels genom arbete, uppoffring av tid och i övrigt gjort stora insatser till fromma för Kåren och kamraterna. Detta stipendium får icke användas till avlöning åt någon kårfunktionär, men väl till belöning åt en sådan. Stipendiaten utses av Kåren bland föreslagna kandidater.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Yrkesinspektör Martin O Elmbergs fond
Organisationsnummer:857210-1502
Adress:
  • Chalmers tekniska högskola
  • 412 96 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-772 1000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:595 463 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS