ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är, att med upparbetade erfarenheter som grund enligt Stiftelseurkunden, främja näringslivsanknuten utveckling och genomförande av kvalificerade yrkesutbildningar inledningsvis inom ämnesområdena, telekom-, datakom- och media omfattande lokala, fasta och mobila nät, telematik-, databas-, webb- och e-handelsteknik, systemteknik – industriell automation, teknik för framställning av tjänsteinnehåll samt verkstadsteknik. Med utgångspunkt i samhällets och marknadens behov ska stiftelsen även kunna verka inom andra yrkesområden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige
Organisationsnummer:875003-4558
Adress:
  • Hallsbergs kommun
  • 694 80 HALLSBERG
Telefonnummer:0582-685000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 405 099 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS