ÄNDAMÅL

Ett stipendium för zoologisk, företrädesvis entomologisk, forskning i utomeuropeiska länder. Därvid skall stipendiet var fjärde gång utdelas för studier av såväl vertebrater, särskilt fåglar, som insekter, men i övrigt endast för resor i entomologiskt syfte. Då detta stipendium är avsett till understöd av forskningar i förut möjligast okända trakter, får det ej utdelas för resor till eller vistelse vid förut befintliga zoologiska stationer vare sig vid havet eller inne i landet. Den sökande skall vara svensk och ha avlagt kandidat-, fil.mag. eller licentiatexamen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Yngve Sjöstedts resestipendium
Organisationsnummer:802408-1369
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS