ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är, att i den tidigare självständiga kommunen Onslunda i Kristianstads län, numera ingående i storkommunen Tomelilla, årligen utdela bidrag till a) Ungdomar från Onslunda vars utbildning och studier inte helt bekostas av allmänna medel. b) Anslag för att främja folkbildnings- och ungdomsarbete i Onslunda, exempelvis i ideella, politiska och idrottsliga organisationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Yngve och Maud Möllers fond för ungdom och ungdomsarbete i Onslunda
Organisationsnummer:838800-9139
Adress:
  • Tomelilla Kommun
  • 273 80 TOMELILLA
Telefonnummer:0417-180 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:486 720 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS