ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja undervisning och utbildning genom att i Yngve Lindbergs anda årligen till en eller flera lärare dela ut ett stipendium för förtjänstfulla insatser för användningen av datorer i svensk skola. Stiftelsens verksamhet skall finansieras med avkastningen på stiftelsens kapital samt med kapitalet som sådant i den utsträckning som bedöms erforderligt. Kapitalet får dock inte förbrukas helt före utgången av år 2008. Till fullföljandet av sitt ändamål får stiftelsen även använda de bidrag och gåvor som stiftelsen kan komma att erhålla efter dess bildande. Utgivna stipendier skall årligen uppgå till minst fem procent av kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne
Organisationsnummer:802477-9400
Adress:
  • Becker
  • Förridargränd 16
  • 165 52 Hässelby
Telefonnummer:070-710 44 53
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS