ÄNDAMÅL

Hälften av den årliga avkastningen av tillgångarna skall tillfalla en vid neurologen vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg verksam forskare i form av ett årligen utdelat forskningsstipendium. Stipendiaten skall utses av logen nr 9 Gustaf II Adolf av Odd Fellow-orden i Göteborg på förslag av neurologen vid Sahlgrenska; dock skall under de första tre åren stipendiet utdelas till Christian Blomstrand. Den andra hälften av den årliga avkastningen skall stå till den nyssnämnda logens fria förfogande inom ramen för stiftelsens humanitära syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Yngve Lands Minne
Organisationsnummer:857501-5576
Adress:
  • Nordea Bank AB
  • Stiftelseadministration GB32/LS
  • 405 09 Göteborg
Telefonnummer:031-7716149
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 330 465 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS