ÄNDAMÅL

Fonden skall förvaltas av Ingenjörsvetenskapsakademien, i dessa stadgar kallad IVA. Fondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom området för informationsvetenskap genom att utgiva bidrag till personer, institutioner eller inrättniningarför forsknings- eller utvecklingsarbete. Bidraget skall benämnas CHESTER CARLSONS FORSKNINGSPRIS.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Xerox svenska fond för forskning i informationsvetenskap
Organisationsnummer:802405-3798
Adress:
  • Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien
  • Box 5073
  • 102 42 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7912900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS