ÄNDAMÅL

Att utdela pensioner, til sådana fattiga Officerares Enkor af Ädel och deras omyndiga Barn, som icke ega någon slags annan Pension eller resource, och böra de Enkor äga företräde som sjelfva äro af adel, alt utan afseende på Classerne. I beslut 1966 har Kungl Maj:t medgivit, att avkastningen får fördelas på åtta lika stora pensioner. I beslut den 28 januari 2010 medgav Kammarkollegiet att stiftelsens ändamål får följande lydelse: ”Åtta pensioner att utgå till fattiga adliga änkor, så länge de lever ogifta, och deras omyndiga adliga barn. Företräde för änkor som är födda adliga och för dem som är änkor efter officerare samt för deras barn. Pension kan även utgå till fattiga föräldralösa adliga barn, också då med företräde för barn efter officierare. Pension får inte utgå samtidigt till änka och hennes barn.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wulfcronska Fonden
Organisationsnummer:802003-8637
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS