ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bidra till att unga människor i hela världen ges utbildning för att kunna växa som världsmedborgare (Global Citizens) med utgångspunkt i principerna om barnets rättigheter och på grundval av ett demokratiskt synsätt. Detta innebär att stiftelsen skall 1 verka för att alla barn i världen skall få särskild utbildning och praktiska kunskaper om sina rättigheter, så att de i sina liv och i det lokala samhället skall kunna förverkliga FNs konvention om barnets rättigheter (1989); 2 verka för att barn från olika länder och kulturer skall kunna växa som världsmedborgare och få möjlighet att studera tillsammans och därigenom lägga grund för ömsesidig respekt, ett demokratiskt förhållningssätt, fredsvilja och internationellt utbyte; 3 stärka barns möjlighet att göra sina åsikter hörda och ge dem en grundval och plattform för att verka för barnets rättigheter; 4 verka för lärande om hur barns deltagande i demokratiska beslutsprocesser kan stimuleras och fördjupas; samt 5 genom barns aktiva medverkan bidra till social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling på lokal, nationell och global nivå.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Worlds Childrens Prize Foundation
Organisationsnummer:802426-0807
Adress:
  • Långgatan 13
  • 647 30 Mariefred
Telefonnummer:0159-219 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS