ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ge stöd – ekonomiskt eller på annat sätt – till personer och organisationer som arbetar preventivt mot hiv/aids i Sverige eller som arbetar för att ta bort stigmat runt sjukdomen. Stöd kan även lämnas till personer som själva är drabbade av sjukdomen eller organisationer som ger stöd till sådana personer på olika sätt. Som ett led i fullföljandet av sitt ändamål får stiftelsen anordna en välgörenhetsgala i samband med World Aids Day. Stiftelsen får till fullföljande av sitt ändamål bedriva näringsverksamhet, i egen regi eller genom bolag. Till fullföljandet av stiftelsens ändamål ska i första hand användas de bidrag och gåvor som inflyter till stiftelsen och de intäkter som stiftelsens verksamhet genererar. Då stiftelsen verkat i fem år får även stiftelsens kapital tas i anspråk för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen World Aids Day Galan
Organisationsnummer:802477-6315
Adress:
  • Diamond Dogs Productions AB
  • Drottninggatan 110
  • 11360 STOCKHOLM
Telefonnummer:073-511 82 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS