ÄNDAMÅL

Avkastningen slkall årligen odelad efter Riddarhusdirektionens bepröfvande tilldelas förtjänt person, manlig eller kvilnnlig, som studerar vid något af statens läroverk eller universitet eller vid Krigsskola eller teknisk högskola eller ock idkar andra studier, hvarvid företräde till erhållande af stipendium skola hafva i första rummet de som härstamma i rätt nedstigande led från donator, Kaptenen W. Heijkenskjöld, intill sjette led i den mån de äro närmare släkt med honom, vare sig de äro af adlig eller oadlig börd, samt i andra rummet personer som bära namnet Heijkenskjöld. Varder ej stipendiet utdeladt till person, som enligt ofvanstående bör äga företräde, skall detsamma tilldelas adlig studerande såsom ofvan är nämndt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wolfgang Heijkenskjölds Stipendiefond
Organisationsnummer:802001-4000
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS