ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen till bidrag till sjuk- och hälsovård samt till rekreaktionsresor och vistelse på annan ort under semestertid. Bidrag må endast lämnas till innehavare av ordinarie tjänst vid bankens centralkontor i Stockholm och därunder lydande kontor i Stockholm och till förutvarande tjänsteinnehavare därstädes eller vid förutvarande Skandinaviska Enskilda Bankens Stockholmskontor, som avgått med pension; dock må bidrag till sjuk- och hälsovård även lämnas på grund av behov därav för medlem av bidragsberättigads familj. Årsbidrag till resor eller till ombyte av vistelseort må ej annant än undantagsvis sättas lägre än till kr 500:-.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen WM Philipsons Donationsfond
Organisationsnummer:802002-6558
Adress:
  • SEB, Private Banking/Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS