ÄNDAMÅL

(a) Hela min förmögenhet ska anläggas i räntebärande papper, varav en del i aktier, för att vartannat år annonsera stipendier enligt följande. Till civilisation*- eller samhällskritisk** idé***-utveckling, (riktad mot *institutioner eller institutionaliserade normer, ** offentliga personers ämbete, *** mot konventionellt (föråldrade) idéer och teoribildningar), utförd av främst y n g r e individualister. (Ett exempel för civilisationskritik: dokumentation & argument riktad m o t passivt och aktivt våld och andra övergrepp. (b) Beroende på nettovinsten ska minst 3-4 stipendier/basbelopp utdelas. Överskrider nettovinsten basbeloppet ska kvantitativt flera stipendier utdelas, t ex 5-7 st i stället för en ”kvalitativ” höjning av 3-5. Underskrider antalet ansökningar (t ex 4 st) nettobeloppet kan dock en ”kvalitativ” höjning tillämpas. (c) Utannonseringen ska ske i svenska student- & ungdomsorganisationstidskrifter (t ex via LUS) helst som redaktionell text. Men fördelningen ska inte vara förbehållen svenskar, utan ska ske oberoende nationalitet, dock ska ansökningar vara formulerade på någon av de europeiska huvudspråk. (d) Ett stipendium ska förbehållas 2-3 elever, eller 1-2 elevgrupp, till språkkritiska elever eller språkpedagogiska projekt och utlysas i lärartidning/ar. Vid hög nettoavkastning ska det bli 2 stipendiepaket till elever, eller samtliga om inga äldre ansöker. (e) Fördelningen ska alltså följa kvantitativa jämställdhet och/ vara 1 stipendium = 1/4 av basbeloppet. Vid ringa avkastning ska summan reduceras eller ytterligare 2 års period avvaktas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Winfried Fischers stipendiefond för samhällskritisk idéutveckling
Organisationsnummer:802425-6151
Adress:
  • Ögren
  • Karlavägen 54
  • 114 49  Stockholm
Telefonnummer:08-661 88 96
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS