ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att resterande räntekapital skall utdelas vart annat eller vart tredje år, beroende på avkastningens storlek (därest ingen utdelning äger rum lägges räntan till grundkapitalet), till en konsthistorisk studerande, som skriver på sin avhandling att brukas till tryckningskostnad eller kan möjligen också utdelas för arbetsändamål till samma avhandling eller till utländska studieresor för samma avhandling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen William Karlssons stipendiefond
Organisationsnummer:802478-6934
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS